کسب تندیس شرکت خصوصی برگزیده در ششمین جشنواره ملی حرکت
کسب تندیس شرکت خصوصی برگزیده در حمایت از انجمن های علمی دانشجویی در ششمین جشنواره ملی حرکت سال 1392 در چارچوب مصوبه هیات دولت

مسابقه کشوری طراحی محصول محیط آرا

مسابقه کشوری طراحی محصول

شرکت محیط آرا با همکاری قطب علمی فناوری معماری دانشگاه تهران برگزار کرد:
  • برگزاری کارگاه‌های آموزشی مرتبط با حضور اساتید برتر برای برگزیدگان مراحل اول و دوم
  • چاپ طرح‌های برگزیده مراحل اول و دوم در کتاب نفیس آثار مسابقه
  • بازدید طراحان برگزیده از کارخانه
  • تولید انبوه طرح‌های برگزیده
  • جوائز اهدا شده:
    • رتبه اول: 70,000,000 ریال
    • رتبه دوم: 30,000,000 ریال

Loading...