تلفن و فکس:

021-8744

 Email:

Public Relations: info@mohitara.com
Sales Department: sales@mohitara.com

دفتر مرکزی: تهران، بزرگراه کردستان، خیابان آرارات شمالی، شماره 24

Google Map Link

Waze Link

Office Address

کارخانه: تهران، کیلومتر 35 جاده خاوران، شهرک صنعتی عباس آباد، بلوار سعدی، خیابان بوستان

Factory Address
msg