کسب تندیس شرکت خصوصی برگزیده در ششمین جشنواره ملی حرکت
کسب تندیس شرکت خصوصی برگزیده در حمایت از انجمن های علمی دانشجویی در ششمین جشنواره ملی حرکت سال ۱۳۹۲ در چارچوب مصوبه هیات دولت

مسابقه کشوری طراحی محصول محیط آرا

مسابقه کشوری طراحی محصول

شرکت محیط آرا با همکاری قطب علمی فناوری معماری دانشگاه تهران برگزار کرد:
  • برگزاری کارگاه‌های آموزشی مرتبط با حضور اساتید برتر برای برگزیدگان مراحل اول و دوم
  • چاپ طرح‌های برگزیده مراحل اول و دوم در کتاب نفیس آثار مسابقه
  • بازدید طراحان برگزیده از کارخانه
  • تولید انبوه طرح‌های برگزیده
  • جوائز اهدا شده:
    • رتبه اول: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
    • رتبه دوم: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

Loading...