تلفن و فکس:

021-8744

 پست الکترونیک:

روابط عمومی: info@mohitara.com
واحد فروش: sales@mohitara.com

دفتر مرکزی: تهران، بزرگراه کردستان، خیابان آرارات شمالی، شماره ۲۴، طبقه ۲

Google Map Link

Waze Link

Office Address

کارخانه: تهران، کیلومتر ۳۵ جاده خاوران، شهرک صنعتی عباس آباد، بلوار سعدی، خیابان بوستان

Factory Address
msg