میز مدیریت با کنفرانس با فایل متصل کوئیک تیپ 9214

میز مدیریت با کنفرانس با فایل متصل کوئیک تیپ 9214
درحال بارگزاری اطلاعات...
اندازه‌ها:  1950L x 1619W x (1550~2250)C x 750H mm
کاربرد:  مناسب برای دفاتر مدیریت یا معاونت با کنفرانس 6-4 نفره
ویژگی‌ها:  امکان تعویض فایل متصل با سایر مدل‌های فایل متصل کوئیک‌، امکان نصب کیس هلدر آویز در قسمت زیر صفحه میز با قابلیت دسترسی آسان به پشت کیس، امکان نصب جای لوازم‌‌التحریر زیر صفحه میز
Left Side
Left Side
Right Side
Right Side
توضیحات قیمت (ریال) کد محصول L W C H F کد محصول قیمت (ریال)
چهار نفره فایل متصل یک کشو با طول 370 0 9214L-01 1950L 1619W 1550C 750H 1L370F 9214R-02 0
چهار نفره فایل متصل یک کشو با طول 496 0 9214L-03 1950L 1619W 1550C 750H 1L496F 9214R-04 0
چهار نفره فایل متصل دو کشو با طول 370 0 9214L-05 1950L 1619W 1550C 750H 2L370F 9214R-06 0
چهار نفره فایل متصل دو کشو با طول 496 0 9214L-07 1950L 1619W 1550C 750H 2L496F 9214R-08 0
چهار نفره فایل متصل سه کشو با طول 370 0 9214L-09 1950L 1619W 1550C 750H 3L370F 9214R-10 0
چهار نفره فایل متصل سه کشو با طول 496 0 9214L-11 1950L 1619W 1550C 750H 3L496F 9214R-12 0
شش نفره فایل متصل یک کشو با طول 370 0 9214L-13 1950L 1619W 2250C 750H 1L370F 9214R-14 0
شش نفره فایل متصل یک کشو با طول 496 0 9214L-15 1950L 1619W 2250C 750H 1L496F 9214R-16 0
شش نفره فایل متصل دو کشو با طول 370 0 9214L-17 1950L 1619W 2250C 750H 2L370F 9214R-18 0
شش نفره فایل متصل دو کشو با طول 496 0 9214L-19 1950L 1619W 2250C 750H 2L496F 9214R-20 0
شش نفره فایل متصل سه کشو با طول 370 0 9214L-21 1950L 1619W 2250C 750H 3L370F 9214R-22 0
شش نفره فایل متصل سه کشو با طول 496 0 9214L-23 1950L 1619W 2250C 750H 3L496F 9214R-24 0
آخرین بروزرسانی:  پنجشنبه، ۱۴ اسفند ۱۳۹۹
Loading...