میز مدیریت و کنفرانس با فایل متصل کوئیک تیپ 9213

میز مدیریت و کنفرانس با فایل متصل کوئیک تیپ 9213
درحال بارگزاری اطلاعات...
اندازه‌ها:  (1750~2000)L x 1600W x (1500~2200)C x 750H mm
کاربرد:  مناسب برای دفاتر مدیریت یا معاونت با کنفرانس 6-4 نفره
ویژگی‌ها:  امکان تعویض فایل متصل با سایر مدل‌های فایل متصل کوئیک‌، امکان نصب کیس هلدر آویز در قسمت زیر صفحه میز با قابلیت دسترسی آسان به پشت کیس، امکان نصب جای لوازم‌‌التحریر زیر صفحه میز
Left Side
Left Side
Right Side
Right Side
توضیحات قیمت (ریال) کد محصول L W C H F کد محصول قیمت (ریال)
چهار نفره فایل متصل یک کشو با طول 370 0 9213L-0001 1750L 1600W 1500C 750H 1L370F 9213R-0002 0
چهار نفره فایل متصل دو کشو با طول 370 0 9213L-0003 1750L 1600W 1500C 750H 2L370F 9213R-0004 0
چهار نفره فایل متصل سه کشو با طول 370 0 9213L-0005 1750L 1600W 1500C 750H 3L370F 9213R-0006 0
شش نفره فایل متصل یک کشو با طول 370 0 9213L-0007 1750L 1600W 2200C 750H 1L370F 9213R-0008 0
شش نفره فایل متصل دو کشو با طول 370 0 9213L-0009 1750L 1600W 2200C 750H 2L370F 9213R-0010 0
شش نفره فایل متصل سه کشو با طول 370 0 9213L-0011 1750L 1600W 2200C 750H 3L370F 9213R-0012 0
چهار نفره فایل متصل یک کشو با طول 370 0 9213L-0013 2000L 1600W 1500C 750H 1L370F 9213R-0014 0
چهار نفره فایل متصل یک کشو با طول 496 0 9213L-0015 2000L 1600W 1500C 750H 1L496F 9213R-0016 0
چهار نفره فایل متصل دو کشو با طول 370 0 9213L-0017 2000L 1600W 1500C 750H 2L370F 9213R-0018 0
چهار نفره فایل متصل دو کشو با طول 496 0 9213L-0019 2000L 1600W 1500C 750H 2L496F 9213R-0020 0
چهار نفره فایل متصل سه کشو با طول 370 0 9213L-0021 2000L 1600W 1500C 750H 3L370F 9213R-0022 0
چهار نفره فایل متصل سه کشو با طول 496 0 9213L-0023 2000L 1600W 1500C 750H 3L496F 9213R-0024 0
شش نفره فایل متصل یک کشو با طول 370 0 9213L-0025 2000L 1600W 2200C 750H 1L370F 9213R-0026 0
شش نفره فایل متصل یک کشو با طول 496 0 9213L-0027 2000L 1600W 2200C 750H 1L496F 9213R-0028 0
شش نفره فایل متصل دو کشو با طول 370 0 9213L-0029 2000L 1600W 2200C 750H 2L370F 9213R-0030 0
شش نفره فایل متصل دو کشو با طول 496 0 9213L-0031 2000L 1600W 2200C 750H 2L496F 9213R-0032 0
شش نفره فایل متصل سه کشو با طول 370 0 9213L-0033 2000L 1600W 2200C 750H 3L370F 9213R-0034 0
شش نفره فایل متصل سه کشو با طول 496 0 9213L-0035 2000L 1600W 2200C 750H 3L496F 9213R-0036 0
آخرین بروزرسانی:  دوشنبه، ۲۲ مهر ۱۳۹۸
Loading...