میز مدیریت و کنفرانس با فایل متصل کوئیک تیپ 9313

میز مدیریت و کنفرانس با فایل متصل کوئیک تیپ 9313
درحال بارگزاری اطلاعات...
اندازه‌ها:  (1750~2000)L x 1600W x (1500~2200)C x 750H mm
کاربرد:  مناسب برای دفاتر مدیریت یا معاونت با کنفرانس 4 نفره
ویژگی‌ها:  امکان تعویض فایل متصل با سایر مدل‌های فایل متصل کوئیک‌، امکان نصب کیس هلدر آویز در قسمت زیر صفحه میز با قابلیت دسترسی آسان به پشت کیس، امکان نصب جای لوازم‌‌التحریر زیر صفحه میز
Left Side
Left Side
Right Side
Right Side
توضیحات قیمت (ریال) کد محصول L W C H F کد محصول قیمت (ریال)
چهار نفره فایل متصل یک کشو با طول 370 17,816,915 9313L-0001 1750L 1600W 1500C 750H 1L370F 9313R-0002 17,816,915
چهار نفره فایل متصل دو کشو با طول 370 18,847,521 9313L-0003 1750L 1600W 1500C 750H 2L370F 9313R-0004 18,847,521
چهار نفره فایل متصل سه کشو با طول 370 19,567,991 9313L-0005 1750L 1600W 1500C 750H 3L370F 9313R-0006 19,567,991
شش نفره فایل متصل یک کشو با طول 370 19,061,997 9313L-0007 1750L 1600W 2200C 750H 1L370F 9313R-0008 19,061,997
شش نفره فایل متصل دو کشو با طول 370 20,092,601 9313L-0009 1750L 1600W 2200C 750H 2L370F 9313R-0010 20,092,601
شش نفره فایل متصل سه کشو با طول 370 20,813,071 9313L-0011 1750L 1600W 2200C 750H 3L370F 9313R-0012 20,813,071
چهار نفره فایل متصل یک کشو با طول 370 18,176,756 9313L-0013 2000L 1600W 1500C 750H 1L370F 9313R-0014 18,176,756
چهار نفره فایل متصل یک کشو با طول 496 18,538,711 9313L-0015 2000L 1600W 1500C 750H 1L496F 9313R-0016 18,538,711
چهار نفره فایل متصل دو کشو با طول 370 19,207,359 9313L-0017 2000L 1600W 1500C 750H 2L370F 9313R-0018 19,207,359
چهار نفره فایل متصل دو کشو با طول 496 19,387,071 9313L-0019 2000L 1600W 1500C 750H 2L496F 9313R-0020 19,387,071
چهار نفره فایل متصل سه کشو با طول 370 19,927,830 9313L-0021 2000L 1600W 1500C 750H 3L370F 9313R-0022 19,927,830
چهار نفره فایل متصل سه کشو با طول 496 20,176,354 9313L-0023 2000L 1600W 1500C 750H 3L496F 9313R-0024 20,176,354
شش نفره فایل متصل یک کشو با طول 370 19,421,835 9313L-0025 2000L 1600W 2200C 750H 1L370F 9313R-0026 19,421,835
شش نفره فایل متصل یک کشو با طول 496 19,783,792 9313L-0027 2000L 1600W 2200C 750H 1L496F 9313R-0028 19,783,792
شش نفره فایل متصل دو کشو با طول 370 20,452,437 9313L-0029 2000L 1600W 2200C 750H 2L370F 9313R-0030 20,452,437
شش نفره فایل متصل دو کشو با طول 496 20,632,150 9313L-0031 2000L 1600W 2200C 750H 2L496F 9313R-0032 20,632,150
شش نفره فایل متصل سه کشو با طول 370 21,172,912 9313L-0033 2000L 1600W 2200C 750H 3L370F 9313R-0034 21,172,912
شش نفره فایل متصل سه کشو با طول 496 21,421,433 9313L-0035 2000L 1600W 2200C 750H 3L496F 9313R-0036 21,421,433
آخرین بروزرسانی:  پنجشنبه، ۷ دی ۱۳۹۶
Loading...