میز مدیریت و کنفرانس با فایل متصل کوئیک تیپ 9313

میز مدیریت و کنفرانس با فایل متصل کوئیک تیپ 9313
درحال بارگزاری اطلاعات...
اندازه‌ها:  (1750~2000)L x 1600W x (1500~2200)C x 750H mm
کاربرد:  مناسب برای دفاتر مدیریت یا معاونت با کنفرانس 4 نفره
ویژگی‌ها:  امکان تعویض فایل متصل با سایر مدل‌های فایل متصل کوئیک‌، امکان نصب کیس هلدر آویز در قسمت زیر صفحه میز با قابلیت دسترسی آسان به پشت کیس، امکان نصب جای لوازم‌‌التحریر زیر صفحه میز
Left Side
Left Side
Right Side
Right Side
توضیحات قیمت (ریال) کد محصول L W C H F کد محصول قیمت (ریال)
چهار نفره فایل متصل یک کشو با طول 370 21,380,298 9313L-0001 1750L 1600W 1500C 750H 1L370F 9313R-0002 21,380,298
چهار نفره فایل متصل دو کشو با طول 370 22,617,025 9313L-0003 1750L 1600W 1500C 750H 2L370F 9313R-0004 22,617,025
چهار نفره فایل متصل سه کشو با طول 370 23,481,589 9313L-0005 1750L 1600W 1500C 750H 3L370F 9313R-0006 23,481,589
شش نفره فایل متصل یک کشو با طول 370 22,874,396 9313L-0007 1750L 1600W 2200C 750H 1L370F 9313R-0008 22,874,396
شش نفره فایل متصل دو کشو با طول 370 24,111,121 9313L-0009 1750L 1600W 2200C 750H 2L370F 9313R-0010 24,111,121
شش نفره فایل متصل سه کشو با طول 370 24,975,685 9313L-0011 1750L 1600W 2200C 750H 3L370F 9313R-0012 24,975,685
چهار نفره فایل متصل یک کشو با طول 370 21,812,107 9313L-0013 2000L 1600W 1500C 750H 1L370F 9313R-0014 21,812,107
چهار نفره فایل متصل یک کشو با طول 496 22,246,453 9313L-0015 2000L 1600W 1500C 750H 1L496F 9313R-0016 22,246,453
چهار نفره فایل متصل دو کشو با طول 370 23,048,831 9313L-0017 2000L 1600W 1500C 750H 2L370F 9313R-0018 23,048,831
چهار نفره فایل متصل دو کشو با طول 496 23,264,485 9313L-0019 2000L 1600W 1500C 750H 2L496F 9313R-0020 23,264,485
چهار نفره فایل متصل سه کشو با طول 370 23,913,396 9313L-0021 2000L 1600W 1500C 750H 3L370F 9313R-0022 23,913,396
چهار نفره فایل متصل سه کشو با طول 496 24,211,625 9313L-0023 2000L 1600W 1500C 750H 3L496F 9313R-0024 24,211,625
شش نفره فایل متصل یک کشو با طول 370 23,306,202 9313L-0025 2000L 1600W 2200C 750H 1L370F 9313R-0026 23,306,202
شش نفره فایل متصل یک کشو با طول 496 23,740,550 9313L-0027 2000L 1600W 2200C 750H 1L496F 9313R-0028 23,740,550
شش نفره فایل متصل دو کشو با طول 370 24,542,924 9313L-0029 2000L 1600W 2200C 750H 2L370F 9313R-0030 24,542,924
شش نفره فایل متصل دو کشو با طول 496 24,758,580 9313L-0031 2000L 1600W 2200C 750H 2L496F 9313R-0032 24,758,580
شش نفره فایل متصل سه کشو با طول 370 25,407,494 9313L-0033 2000L 1600W 2200C 750H 3L370F 9313R-0034 25,407,494
شش نفره فایل متصل سه کشو با طول 496 25,705,720 9313L-0035 2000L 1600W 2200C 750H 3L496F 9313R-0036 25,705,720
آخرین بروزرسانی:  یکشنبه، ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
Loading...