میز منشی فرم‌دار کوئیک تیپ 9272

میز منشی فرم‌دار کوئیک تیپ 9272
درحال بارگزاری اطلاعات...
اندازه‌ها:  (1835~2085)L x (954~979)W x 950P x 750H mm
کاربرد:  مناسب جهت اطلاعات، منشی، رئیس دفتر و .. که با مراجعین زیادی ارتباط دارند
ویژگی‌ها:  دارای دیواره حایل برای پوشاندن سطح میز از دید مراجعین و سایر کاربران، امکان تعویض فایل متصل با سایر مدل‌های فایل متصل کوئیک‌، امکان نصب کیس هلدر آویز در قسمت زیر صفحه میز با قابلیت دسترسی آسان به پشت کیس
Left Side
Left Side
Right Side
Right Side
توضیحات قیمت (ریال) کد محصول L W P H F T کد محصول قیمت (ریال)
Information - فایل متصل یک کشو با طول 370 0 9272L-01 1835L 954W 950P 750H 1L370F InformationT 9272R-02 0
Information - فایل متصل یک کشو با طول 496 0 9272L-03 1835L 954W 950P 750H 1L496F InformationT 9272R-04 0
Information - فایل متصل دو کشو با طول 370 0 9272L-05 1835L 954W 950P 750H 2L370F InformationT 9272R-06 0
Information - فایل متصل دو کشو با طول 496 0 9272L-07 1835L 954W 950P 750H 2L496F InformationT 9272R-08 0
Information - فایل متصل سه کشو با طول 370 0 9272L-09 1835L 954W 950P 750H 3L370F InformationT 9272R-10 0
Information - فایل متصل سه کشو با طول 496 0 9272L-11 1835L 954W 950P 750H 3L496F InformationT 9272R-12 0
Reception - فایل متصل یک کشو با طول 370 0 9272L-13 1835L 954W 950P 750H 1L370F ReceptionT 9272R-14 0
Reception - فایل متصل یک کشو با طول 496 0 9272L-15 1835L 954W 950P 750H 1L496F ReceptionT 9272R-16 0
Reception - فایل متصل دو کشو با طول 370 0 9272L-17 1835L 954W 950P 750H 2L370F ReceptionT 9272R-18 0
Reception - فایل متصل دو کشو با طول 496 0 9272L-19 1835L 954W 950P 750H 2L496F ReceptionT 9272R-20 0
Reception - فایل متصل سه کشو با طول 370 0 9272L-21 1835L 954W 950P 750H 3L370F ReceptionT 9272R-22 0
Reception - فایل متصل سه کشو با طول 496 0 9272L-23 1835L 954W 950P 750H 3L496F ReceptionT 9272R-24 0
YourLogo - فایل متصل یک کشو با طول 370 0 9272L-25 1835L 954W 950P 750H 1L370F YourLogoT 9272R-26 0
YourLogo - فایل متصل یک کشو با طول 496 0 9272L-27 1835L 954W 950P 750H 1L496F YourLogoT 9272R-28 0
YourLogo - فایل متصل دو کشو با طول 370 0 9272L-29 1835L 954W 950P 750H 2L370F YourLogoT 9272R-30 0
YourLogo - فایل متصل دو کشو با طول 496 0 9272L-31 1835L 954W 950P 750H 2L496F YourLogoT 9272R-32 0
YourLogo - فایل متصل سه کشو با طول 370 0 9272L-33 1835L 954W 950P 750H 3L370F YourLogoT 9272R-34 0
YourLogo - فایل متصل سه کشو با طول 496 0 9272L-35 1835L 954W 950P 750H 3L496F YourLogoT 9272R-36 0
آخرین بروزرسانی:  سه‌شنبه، ۲۳ دی ۱۳۹۹
Loading...