میز منشی مستطیل کوئیک تیپ 9271

میز منشی مستطیل کوئیک تیپ 9271
درحال بارگزاری اطلاعات...
اندازه‌ها:  (1840~2100)L x 900W x 950P x 750H mm
کاربرد:  مناسب جهت اطلاعات، منشی، رئیس دفتر و .. که با مراجعین زیادی ارتباط دارند
ویژگی‌ها:  دارای دیواره حایل برای پوشاندن سطح میز از دید مراجعین و سایر کاربران، امکان تعویض فایل متصل با سایر مدل‌های فایل متصل کوئیک‌، امکان نصب کیس هلدر آویز در قسمت زیر صفحه میز با قابلیت دسترسی آسان به پشت کیس
Left Side
Left Side
Right Side
Right Side
توضیحات قیمت (ریال) کد محصول L W P H F T کد محصول قیمت (ریال)
Information - فایل متصل یک کشو با طول 370 0 9271L-01 1840L 900W 950P 750H 1L370F InformationT 9271R-02 0
Information - فایل متصل یک کشو با طول 496 0 9271L-03 1840L 900W 950P 750H 1L496F InformationT 9271R-04 0
Information - فایل متصل دو کشو با طول 370 0 9271L-05 1840L 900W 950P 750H 2L370F InformationT 9271R-06 0
Information - فایل متصل دو کشو با طول 496 0 9271L-07 1840L 900W 950P 750H 2L496F InformationT 9271R-08 0
Information - فایل متصل سه کشو با طول 370 0 9271L-09 1840L 900W 950P 750H 3L370F InformationT 9271R-10 0
Information - فایل متصل سه کشو با طول 496 0 9271L-11 1840L 900W 950P 750H 3L496F InformationT 9271R-12 0
Reception - فایل متصل یک کشو با طول 370 0 9271L-13 1840L 900W 950P 750H 1L370F ReceptionT 9271R-14 0
Reception - فایل متصل یک کشو با طول 496 0 9271L-15 1840L 900W 950P 750H 1L496F ReceptionT 9271R-16 0
Reception - فایل متصل دو کشو با طول 370 0 9271L-17 1840L 900W 950P 750H 2L370F ReceptionT 9271R-18 0
Reception - فایل متصل دو کشو با طول 496 0 9271L-19 1840L 900W 950P 750H 2L496F ReceptionT 9271R-20 0
Reception - فایل متصل سه کشو با طول 370 0 9271L-21 1840L 900W 950P 750H 3L370F ReceptionT 9271R-22 0
Reception - فایل متصل سه کشو با طول 496 0 9271L-23 1840L 900W 950P 750H 3L496F ReceptionT 9271R-24 0
YourLogo - فایل متصل یک کشو با طول 370 0 9271L-25 1840L 900W 950P 750H 1L370F YourLogoT 9271R-26 0
YourLogo - فایل متصل یک کشو با طول 496 0 9271L-27 1840L 900W 950P 750H 1L496F YourLogoT 9271R-28 0
YourLogo - فایل متصل دو کشو با طول 370 0 9271L-29 1840L 900W 950P 750H 2L370F YourLogoT 9271R-30 0
YourLogo - فایل متصل دو کشو با طول 496 0 9271L-31 1840L 900W 950P 750H 2L496F YourLogoT 9271R-32 0
YourLogo - فایل متصل سه کشو با طول 370 0 9271L-33 1840L 900W 950P 750H 3L370F YourLogoT 9271R-34 0
YourLogo - فایل متصل سه کشو با طول 496 0 9271L-35 1840L 900W 950P 750H 3L496F YourLogoT 9271R-36 0
آخرین بروزرسانی:  دوشنبه، ۱۸ اسفند ۱۳۹۹
Loading...