کمد بایگانی تمام درب چوبی با دو درب مولتی‌کیس تیپ 6252

کمد بایگانی تمام درب چوبی با دو درب مولتی‌کیس تیپ 6252
درحال بارگزاری اطلاعات...
اندازه‌ها:  (560~1100)L x (360~550)W x (813~2330)H mm
کاربرد:  مناسب برای نگهداری کتاب و زونکن
ویژگی‌ها:  دارای 2 تا 5 طبقه با درب چوبی برای نگهداری کتاب و زونکن، قفل با کلید تاشو روی درب چوبی
Side
توضیحات قیمت (ریال) کد محصول L W H
دو طبقه 5,324,942 6252N-0001 900L 360W 813H
سه طبقه 7,104,742 6252N-0002 900L 360W 1192H
چهار طبقه 8,723,250 6252N-0003 900L 360W 1571H
پنج طبقه 10,490,935 6252N-0004 900L 360W 1950H
دو طبقه 6,446,381 6252N-0005 900L 550W 813H
سه طبقه 8,633,245 6252N-0006 900L 550W 1192H
چهار طبقه 10,660,351 6252N-0007 900L 550W 1571H
پنج طبقه 12,834,098 6252N-0008 900L 550W 1950H
دو طبقه 6,019,723 6252N-0009 1100L 360W 813H
سه طبقه 8,072,065 6252N-0010 1100L 360W 1192H
چهار طبقه 9,958,170 6252N-0011 1100L 360W 1571H
پنج طبقه 11,993,788 6252N-0012 1100L 360W 1950H
دو طبقه 7,319,406 6252N-0013 1100L 550W 813H
سه طبقه 9,836,693 6252N-0014 1100L 550W 1192H
چهار طبقه 12,189,620 6252N-0015 1100L 550W 1571H
پنج طبقه 14,691,167 6252N-0016 1100L 550W 1950H
آخرین بروزرسانی:  یکشنبه، ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
Loading...