میز مدیریت با کنفرانس با فایل متصل کوئیک تیپ 9314

میز مدیریت با کنفرانس با فایل متصل کوئیک تیپ 9314
درحال بارگزاری اطلاعات...
اندازه‌ها:  1950L x 1619W x (1550~2250)C x 750H mm
کاربرد:  مناسب برای دفاتر مدیریت یا معاونت با کنفرانس 4 نفره
ویژگی‌ها:  امکان تعویض فایل متصل با سایر مدل‌های فایل متصل کوئیک‌، امکان نصب کیس هلدر آویز در قسمت زیر صفحه میز با قابلیت دسترسی آسان به پشت کیس، امکان نصب جای لوازم‌‌التحریر زیر صفحه میز
Left Side
Left Side
Right Side
Right Side
توضیحات قیمت (ریال) کد محصول L W C H F کد محصول قیمت (ریال)
چهار نفره فایل متصل یک کشو با طول 370 22,467,325 9314L-0001 1950L 1619W 1550C 750H 1L370F 9314R-0002 22,467,325
چهار نفره فایل متصل یک کشو با طول 496 22,883,577 9314L-0003 1950L 1619W 1550C 750H 1L496F 9314R-0004 22,883,577
چهار نفره فایل متصل دو کشو با طول 370 23,652,516 9314L-0005 1950L 1619W 1550C 750H 2L370F 9314R-0006 23,652,516
چهار نفره فایل متصل دو کشو با طول 496 23,859,187 9314L-0007 1950L 1619W 1550C 750H 2L496F 9314R-0008 23,859,187
چهار نفره فایل متصل سه کشو با طول 370 24,481,062 9314L-0009 1950L 1619W 1550C 750H 3L370F 9314R-0010 24,481,062
چهار نفره فایل متصل سه کشو با طول 496 24,766,862 9314L-0011 1950L 1619W 1550C 750H 3L496F 9314R-0012 24,766,862
شش نفره فایل متصل یک کشو با طول 370 23,932,000 9314L-0013 1950L 1619W 2250C 750H 1L370F 9314R-0014 23,932,000
شش نفره فایل متصل یک کشو با طول 496 24,348,250 9314L-0015 1950L 1619W 2250C 750H 1L496F 9314R-0016 24,348,250
شش نفره فایل متصل دو کشو با طول 370 25,117,195 9314L-0017 1950L 1619W 2250C 750H 2L370F 9314R-0018 25,117,195
شش نفره فایل متصل دو کشو با طول 496 25,323,860 9314L-0019 1950L 1619W 2250C 750H 2L496F 9314R-0020 25,323,860
شش نفره فایل متصل سه کشو با طول 370 25,945,736 9314L-0021 1950L 1619W 2250C 750H 3L370F 9314R-0022 25,945,736
شش نفره فایل متصل سه کشو با طول 496 26,231,537 9314L-0023 1950L 1619W 2250C 750H 3L496F 9314R-0024 26,231,537
آخرین بروزرسانی:  پنجشنبه، ۲۸ تیر ۱۳۹۷
Loading...