میز مدیریت و کنفرانس با فایل متصل کوئیک تیپ 9213

میز مدیریت و کنفرانس با فایل متصل کوئیک تیپ 9213
درحال بارگزاری اطلاعات...
اندازه‌ها:  (1750~2000)L x 1600W x (1500~2200)C x 750H mm
کاربرد:  مناسب برای دفاتر مدیریت یا معاونت با کنفرانس 6-4 نفره
ویژگی‌ها:  امکان تعویض فایل متصل با سایر مدل‌های فایل متصل کوئیک‌، امکان نصب کیس هلدر آویز در قسمت زیر صفحه میز با قابلیت دسترسی آسان به پشت کیس، امکان نصب جای لوازم‌‌التحریر زیر صفحه میز
Left Side
Left Side
Right Side
Right Side
توضیحات قیمت (ریال) کد محصول L W C H F کد محصول قیمت (ریال)
چهار نفره فایل متصل یک کشو با طول 370 16,538,232 9213L-0001 1750L 1600W 1500C 750H 1L370F 9213R-0002 16,538,232
چهار نفره فایل متصل دو کشو با طول 370 17,568,837 9213L-0003 1750L 1600W 1500C 750H 2L370F 9213R-0004 17,568,837
چهار نفره فایل متصل سه کشو با طول 370 18,289,310 9213L-0005 1750L 1600W 1500C 750H 3L370F 9213R-0006 18,289,310
شش نفره فایل متصل یک کشو با طول 370 17,783,313 9213L-0007 1750L 1600W 2200C 750H 1L370F 9213R-0008 17,783,313
شش نفره فایل متصل دو کشو با طول 370 18,813,917 9213L-0009 1750L 1600W 2200C 750H 2L370F 9213R-0010 18,813,917
شش نفره فایل متصل سه کشو با طول 370 19,534,388 9213L-0011 1750L 1600W 2200C 750H 3L370F 9213R-0012 19,534,388
چهار نفره فایل متصل یک کشو با طول 370 16,898,071 9213L-0013 2000L 1600W 1500C 750H 1L370F 9213R-0014 16,898,071
چهار نفره فایل متصل یک کشو با طول 496 17,260,026 9213L-0015 2000L 1600W 1500C 750H 1L496F 9213R-0016 17,260,026
چهار نفره فایل متصل دو کشو با طول 370 17,928,674 9213L-0017 2000L 1600W 1500C 750H 2L370F 9213R-0018 17,928,674
چهار نفره فایل متصل دو کشو با طول 496 18,108,387 9213L-0019 2000L 1600W 1500C 750H 2L496F 9213R-0020 18,108,387
چهار نفره فایل متصل سه کشو با طول 370 18,649,146 9213L-0021 2000L 1600W 1500C 750H 3L370F 9213R-0022 18,649,146
چهار نفره فایل متصل سه کشو با طول 496 18,897,671 9213L-0023 2000L 1600W 1500C 750H 3L496F 9213R-0024 18,897,671
شش نفره فایل متصل یک کشو با طول 370 18,143,152 9213L-0025 2000L 1600W 2200C 750H 1L370F 9213R-0026 18,143,152
شش نفره فایل متصل یک کشو با طول 496 18,505,108 9213L-0027 2000L 1600W 2200C 750H 1L496F 9213R-0028 18,505,108
شش نفره فایل متصل دو کشو با طول 370 19,173,754 9213L-0029 2000L 1600W 2200C 750H 2L370F 9213R-0030 19,173,754
شش نفره فایل متصل دو کشو با طول 496 19,353,465 9213L-0031 2000L 1600W 2200C 750H 2L496F 9213R-0032 19,353,465
شش نفره فایل متصل سه کشو با طول 370 19,894,229 9213L-0033 2000L 1600W 2200C 750H 3L370F 9213R-0034 19,894,229
شش نفره فایل متصل سه کشو با طول 496 20,142,750 9213L-0035 2000L 1600W 2200C 750H 3L496F 9213R-0036 20,142,750
آخرین بروزرسانی:  چهارشنبه، ۲ خرداد ۱۳۹۷
Loading...