میز منشی فرم‌دار کوئیک تیپ 9372

میز منشی فرم‌دار کوئیک تیپ 9372
درحال بارگزاری اطلاعات...
اندازه‌ها:  (1835~2085)L x (954~979)W x 950P x 750H mm
کاربرد:  مناسب جهت اطلاعات، منشی، رئیس دفتر و .. که با مراجعین زیادی ارتباط دارند
ویژگی‌ها:  دارای دیواره حایل برای پوشاندن سطح میز از دید مراجعین و سایر کاربران، امکان تعویض فایل متصل با سایر مدل‌های فایل متصل کوئیک‌، امکان نصب کیس هلدر آویز در قسمت زیر صفحه میز با قابلیت دسترسی آسان به پشت کیس
Left Side
Left Side
Right Side
Right Side
توضیحات قیمت (ریال) کد محصول L W P H F T کد محصول قیمت (ریال)
Information - فایل متصل یک کشو با طول 370 22,643,405 9372L-0001 1835L 954W 950P 750H 1L370F InformationT 9372R-0002 22,643,405
Information - فایل متصل یک کشو با طول 496 23,077,751 9372L-0003 1835L 954W 950P 750H 1L496F InformationT 9372R-0004 23,077,751
Information - فایل متصل دو کشو با طول 370 23,880,127 9372L-0005 1835L 954W 950P 750H 2L370F InformationT 9372R-0006 23,880,127
Information - فایل متصل دو کشو با طول 496 24,095,783 9372L-0007 1835L 954W 950P 750H 2L496F InformationT 9372R-0008 24,095,783
Information - فایل متصل سه کشو با طول 370 24,744,694 9372L-0009 1835L 954W 950P 750H 3L370F InformationT 9372R-0010 24,744,694
Information - فایل متصل سه کشو با طول 496 25,042,650 9372L-0011 1835L 954W 950P 750H 3L496F InformationT 9372R-0012 25,042,650
Reception - فایل متصل یک کشو با طول 370 22,643,405 9372L-0013 1835L 954W 950P 750H 1L370F ReceptionT 9372R-0014 22,643,405
Reception - فایل متصل یک کشو با طول 496 23,077,751 9372L-0015 1835L 954W 950P 750H 1L496F ReceptionT 9372R-0016 23,077,751
Reception - فایل متصل دو کشو با طول 370 23,880,127 9372L-0017 1835L 954W 950P 750H 2L370F ReceptionT 9372R-0018 23,880,127
Reception - فایل متصل دو کشو با طول 496 24,095,783 9372L-0019 1835L 954W 950P 750H 2L496F ReceptionT 9372R-0020 24,095,783
Reception - فایل متصل سه کشو با طول 370 24,744,694 9372L-0021 1835L 954W 950P 750H 3L370F ReceptionT 9372R-0022 24,744,694
Reception - فایل متصل سه کشو با طول 496 25,042,650 9372L-0023 1835L 954W 950P 750H 3L496F ReceptionT 9372R-0024 25,042,650
YourLogo - فایل متصل یک کشو با طول 370 22,643,405 9372L-0025 1835L 954W 950P 750H 1L370F YourLogoT 9372R-0026 22,643,405
YourLogo - فایل متصل یک کشو با طول 496 23,077,751 9372L-0027 1835L 954W 950P 750H 1L496F YourLogoT 9372R-0028 23,077,751
YourLogo - فایل متصل دو کشو با طول 370 23,880,127 9372L-0029 1835L 954W 950P 750H 2L370F YourLogoT 9372R-0030 23,880,127
YourLogo - فایل متصل دو کشو با طول 496 24,095,783 9372L-0031 1835L 954W 950P 750H 2L496F YourLogoT 9372R-0032 24,095,783
YourLogo - فایل متصل سه کشو با طول 370 24,744,694 9372L-0033 1835L 954W 950P 750H 3L370F YourLogoT 9372R-0034 24,744,694
YourLogo - فایل متصل سه کشو با طول 496 25,042,650 9372L-0035 1835L 954W 950P 750H 3L496F YourLogoT 9372R-0036 25,042,650
آخرین بروزرسانی:  یکشنبه، ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
Loading...