میز منشی فرم‌دار کوئیک تیپ 9372

میز منشی فرم‌دار کوئیک تیپ 9372
درحال بارگزاری اطلاعات...
اندازه‌ها:  (1835~2085)L x (954~979)W x 950P x 750H mm
کاربرد:  مناسب جهت اطلاعات، منشی، رئیس دفتر و .. که با مراجعین زیادی ارتباط دارند
ویژگی‌ها:  دارای دیواره حایل برای پوشاندن سطح میز از دید مراجعین و سایر کاربران، امکان تعویض فایل متصل با سایر مدل‌های فایل متصل کوئیک‌، امکان نصب کیس هلدر آویز در قسمت زیر صفحه میز با قابلیت دسترسی آسان به پشت کیس
Left Side
Left Side
Right Side
Right Side
توضیحات قیمت (ریال) کد محصول L W P H F T کد محصول قیمت (ریال)
Information - فایل متصل یک کشو با طول 370 18,869,504 9372L-0001 1835L 954W 950P 750H 1L370F InformationT 9372R-0002 18,869,504
Information - فایل متصل یک کشو با طول 496 19,231,459 9372L-0003 1835L 954W 950P 750H 1L496F InformationT 9372R-0004 19,231,459
Information - فایل متصل دو کشو با طول 370 19,900,106 9372L-0005 1835L 954W 950P 750H 2L370F InformationT 9372R-0006 19,900,106
Information - فایل متصل دو کشو با طول 496 20,079,819 9372L-0007 1835L 954W 950P 750H 2L496F InformationT 9372R-0008 20,079,819
Information - فایل متصل سه کشو با طول 370 20,620,578 9372L-0009 1835L 954W 950P 750H 3L370F InformationT 9372R-0010 20,620,578
Information - فایل متصل سه کشو با طول 496 20,868,875 9372L-0011 1835L 954W 950P 750H 3L496F InformationT 9372R-0012 20,868,875
Reception - فایل متصل یک کشو با طول 370 18,869,504 9372L-0013 1835L 954W 950P 750H 1L370F ReceptionT 9372R-0014 18,869,504
Reception - فایل متصل یک کشو با طول 496 19,231,459 9372L-0015 1835L 954W 950P 750H 1L496F ReceptionT 9372R-0016 19,231,459
Reception - فایل متصل دو کشو با طول 370 19,900,106 9372L-0017 1835L 954W 950P 750H 2L370F ReceptionT 9372R-0018 19,900,106
Reception - فایل متصل دو کشو با طول 496 20,079,819 9372L-0019 1835L 954W 950P 750H 2L496F ReceptionT 9372R-0020 20,079,819
Reception - فایل متصل سه کشو با طول 370 20,620,578 9372L-0021 1835L 954W 950P 750H 3L370F ReceptionT 9372R-0022 20,620,578
Reception - فایل متصل سه کشو با طول 496 20,868,875 9372L-0023 1835L 954W 950P 750H 3L496F ReceptionT 9372R-0024 20,868,875
YourLogo - فایل متصل یک کشو با طول 370 18,869,504 9372L-0025 1835L 954W 950P 750H 1L370F YourLogoT 9372R-0026 18,869,504
YourLogo - فایل متصل یک کشو با طول 496 19,231,459 9372L-0027 1835L 954W 950P 750H 1L496F YourLogoT 9372R-0028 19,231,459
YourLogo - فایل متصل دو کشو با طول 370 19,900,106 9372L-0029 1835L 954W 950P 750H 2L370F YourLogoT 9372R-0030 19,900,106
YourLogo - فایل متصل دو کشو با طول 496 20,079,819 9372L-0031 1835L 954W 950P 750H 2L496F YourLogoT 9372R-0032 20,079,819
YourLogo - فایل متصل سه کشو با طول 370 20,620,578 9372L-0033 1835L 954W 950P 750H 3L370F YourLogoT 9372R-0034 20,620,578
YourLogo - فایل متصل سه کشو با طول 496 20,868,875 9372L-0035 1835L 954W 950P 750H 3L496F YourLogoT 9372R-0036 20,868,875
آخرین بروزرسانی:  پنجشنبه، ۳ اسفند ۱۳۹۶
Loading...