میز کارشناسی مستطیل با فایل متصل کوئیک تیپ 9331

میز کارشناسی مستطیل با فایل متصل کوئیک تیپ 9331
درحال بارگزاری اطلاعات...
اندازه‌ها:  (1250~1750)L x 700W x 750H mm
کاربرد:  مناسب برای دفاتر کارشناسان
ویژگی‌ها:  امکان تعویض فایل متصل با سایر مدل‌های فایل متصل کوئیک‌، امکان نصب کیس هلدر آویز در قسمت زیر صفحه میز با قابلیت دسترسی آسان به پشت کیس
Left Side
Left Side
Right Side
Right Side
توضیحات قیمت (ریال) کد محصول L W H F کد محصول قیمت (ریال)
فایل متصل یک کشو با طول 370 6,555,365 9331L-0001 1250L 700W 750H 1L370F 9331R-0002 6,555,365
فایل متصل دو کشو با طول 370 7,792,092 9331L-0003 1250L 700W 750H 2L370F 9331R-0004 7,792,092
فایل متصل سه کشو با طول 370 8,656,655 9331L-0005 1250L 700W 750H 3L370F 9331R-0006 8,656,655
فایل متصل یک کشو با طول 370 7,003,669 9331L-0007 1500L 700W 750H 1L370F 9331R-0008 7,003,669
فایل متصل یک کشو با طول 496 7,438,015 9331L-0009 1500L 700W 750H 1L496F 9331R-0010 7,438,015
فایل متصل دو کشو با طول 370 8,240,392 9331L-0011 1500L 700W 750H 2L370F 9331R-0012 8,240,392
فایل متصل دو کشو با طول 496 8,456,047 9331L-0013 1500L 700W 750H 2L496F 9331R-0014 8,456,047
فایل متصل سه کشو با طول 370 9,104,959 9331L-0015 1500L 700W 750H 3L370F 9331R-0016 9,104,959
فایل متصل سه کشو با طول 496 9,402,916 9331L-0017 1500L 700W 750H 3L496F 9331R-0018 9,402,916
فایل متصل یک کشو با طول 370 7,434,995 9331L-0019 1750L 700W 750H 1L370F 9331R-0020 7,434,995
فایل متصل یک کشو با طول 496 7,869,340 9331L-0021 1750L 700W 750H 1L496F 9331R-0022 7,869,340
فایل متصل دو کشو با طول 370 8,671,717 9331L-0023 1750L 700W 750H 2L370F 9331R-0024 8,671,717
فایل متصل دو کشو با طول 496 8,887,373 9331L-0025 1750L 700W 750H 2L496F 9331R-0026 8,887,373
فایل متصل سه کشو با طول 370 9,536,286 9331L-0027 1750L 700W 750H 3L370F 9331R-0028 9,536,286
فایل متصل سه کشو با طول 496 9,834,242 9331L-0029 1750L 700W 750H 3L496F 9331R-0030 9,834,242
آخرین بروزرسانی:  یکشنبه، ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
Loading...