میز کارشناسی مستطیل با فایل متصل کوئیک تیپ 9331

میز کارشناسی مستطیل با فایل متصل کوئیک تیپ 9331
درحال بارگزاری اطلاعات...
اندازه‌ها:  (1250~1750)L x 700W x 750H mm
کاربرد:  مناسب برای دفاتر کارشناسان
ویژگی‌ها:  امکان تعویض فایل متصل با سایر مدل‌های فایل متصل کوئیک‌، امکان نصب کیس هلدر آویز در قسمت زیر صفحه میز با قابلیت دسترسی آسان به پشت کیس
Left Side
Left Side
Right Side
Right Side
توضیحات قیمت (ریال) کد محصول L W H F کد محصول قیمت (ریال)
فایل متصل یک کشو با طول 370 6,362,804 9331L-0001 1250L 700W 750H 1L370F 9331R-0002 6,362,804
فایل متصل دو کشو با طول 370 7,393,410 9331L-0003 1250L 700W 750H 2L370F 9331R-0004 7,393,410
فایل متصل سه کشو با طول 370 8,113,879 9331L-0005 1250L 700W 750H 3L370F 9331R-0006 8,113,879
فایل متصل یک کشو با طول 370 6,736,391 9331L-0007 1500L 700W 750H 1L370F 9331R-0008 6,736,391
فایل متصل یک کشو با طول 496 7,098,346 9331L-0009 1500L 700W 750H 1L496F 9331R-0010 7,098,346
فایل متصل دو کشو با طول 370 7,766,993 9331L-0011 1500L 700W 750H 2L370F 9331R-0012 7,766,993
فایل متصل دو کشو با طول 496 7,946,706 9331L-0013 1500L 700W 750H 2L496F 9331R-0014 7,946,706
فایل متصل سه کشو با طول 370 8,487,466 9331L-0015 1500L 700W 750H 3L370F 9331R-0016 8,487,466
فایل متصل سه کشو با طول 496 8,735,763 9331L-0017 1500L 700W 750H 3L496F 9331R-0018 8,735,763
فایل متصل یک کشو با طول 370 7,095,829 9331L-0019 1750L 700W 750H 1L370F 9331R-0020 7,095,829
فایل متصل یک کشو با طول 496 7,457,783 9331L-0021 1750L 700W 750H 1L496F 9331R-0022 7,457,783
فایل متصل دو کشو با طول 370 8,126,431 9331L-0023 1750L 700W 750H 2L370F 9331R-0024 8,126,431
فایل متصل دو کشو با طول 496 8,306,144 9331L-0025 1750L 700W 750H 2L496F 9331R-0026 8,306,144
فایل متصل سه کشو با طول 370 8,846,905 9331L-0027 1750L 700W 750H 3L370F 9331R-0028 8,846,905
فایل متصل سه کشو با طول 496 9,095,202 9331L-0029 1750L 700W 750H 3L496F 9331R-0030 9,095,202
آخرین بروزرسانی:  دوشنبه، ۲۸ خرداد ۱۳۹۷
Loading...