میز کارشناسی مستطیل با فایل متصل کوئیک تیپ 9331

میز کارشناسی مستطیل با فایل متصل کوئیک تیپ 9331
درحال بارگزاری اطلاعات...
اندازه‌ها:  (1250~1750)L x 700W x 750H mm
کاربرد:  مناسب برای دفاتر کارشناسان
ویژگی‌ها:  امکان تعویض فایل متصل با سایر مدل‌های فایل متصل کوئیک‌، امکان نصب کیس هلدر آویز در قسمت زیر صفحه میز با قابلیت دسترسی آسان به پشت کیس
Left Side
Left Side
Right Side
Right Side
توضیحات قیمت (ریال) کد محصول L W H کد محصول قیمت (ریال)
فایل متصل یک کشو با طول 370 5,334,881 9331L-0001 1250L 700W 750H 9331R-0002 5,334,881
فایل متصل دو کشو با طول 370 5,943,531 9331L-0003 1250L 700W 750H 9331R-0004 5,943,531
فایل متصل سه کشو با طول 370 6,523,447 9331L-0005 1250L 700W 750H 9331R-0006 6,523,447
فایل متصل یک کشو با طول 370 5,560,045 9331L-0007 1500L 700W 750H 9331R-0008 5,560,045
فایل متصل یک کشو با طول 496 5,608,327 9331L-0009 1500L 700W 750H 9331R-0010 5,608,327
فایل متصل دو کشو با طول 370 6,168,695 9331L-0011 1500L 700W 750H 9331R-0012 6,168,695
فایل متصل دو کشو با طول 496 6,268,917 9331L-0013 1500L 700W 750H 9331R-0014 6,268,917
فایل متصل سه کشو با طول 370 6,748,611 9331L-0015 1500L 700W 750H 9331R-0016 6,748,611
فایل متصل سه کشو با طول 496 6,954,217 9331L-0017 1500L 700W 750H 9331R-0018 6,954,217
فایل متصل یک کشو با طول 370 5,811,385 9331L-0019 1750L 700W 750H 9331R-0020 5,811,385
فایل متصل یک کشو با طول 496 5,859,667 9331L-0021 1750L 700W 750H 9331R-0022 5,859,667
فایل متصل دو کشو با طول 370 6,420,035 9331L-0023 1750L 700W 750H 9331R-0024 6,420,035
فایل متصل دو کشو با طول 496 6,520,257 9331L-0025 1750L 700W 750H 9331R-0026 6,520,257
فایل متصل سه کشو با طول 370 6,699,951 9331L-0027 1750L 700W 750H 9331R-0028 6,699,951
فایل متصل سه کشو با طول 496 7,205,557 9331L-0029 1750L 700W 750H 9331R-0030 7,205,557

محصولات هم‌خانواده

آخرین بروزرسانی:  پنجشنبه، ۴ خرداد ۱۳۹۶
Loading...